Kinesitherapie voor kinderen


 • Psychomotorische therapie:
  • fijne en grove motoriek 
  • schrijfmotoriek,
  • visueel-ruimtelijke vaardigheden,
  • lateralisatie,
  • aandacht en concentratie (executieve functies)
  • begeleiding bij rekenproblemen  
 • Neuromotorische therapie:
  • vertraagde motorische ontwikkeling
  • voorkeurshouding
  • bijzondere voortbewegingsvormen (billenschuiven,...)
  • ....

Kinesitherapie voor volwassenen 


 • Algemene Kinesitherapie (manuele- en oefentherapie)
 • Revalidatie:
  • postoperatieve revalidatie (knie, heup, schouder, rug, hart,…)
  • neurologische revalidatie
 • Begeleiding van sporters:
  • blessurepreventie
  • revalidatie na blessures
  • personal training

Psychologie


 • Begeleiding van jongvolwassenen en volwassenen:
  • individuele begeleiding (faalangst, burn-out, rouwverwerking,...)
  • relatiebegeleiding 
 • Afname IQ-onderzoek
  • Volledig IQ-onderzoek
  • In kader van goedkeuring logopedie 


Psychosociale begeleiding  


Op een non-verbale manier met allerlei opdrachten en materialen werken rond:

 • zelfbeeld, zelfvertrouwen, faalangst;
 • omgang met ADHD/ASS, gedrags- en emotionele problemen;
 • studiebegeleiding;
 • gezinsbegeleiding

Logopedie


 • Kinderen:

  • taalproblemen

  • leerproblemen (rekenen, lezen, schrijven)

  • spraakproblemen


  Diëtist


  • Begeleiding van alle leeftijdsgroepen naar een aangepast en persoonlijk voedingspatroon:

   • Vermagering

   • Voeding bij sport

   • Diabetes (voortraject / type 2)

   • Voeding bij de zwangerschap

   • Intoleranties en allergieën

   • Hart- en vaatziekten

   • Maag- en darmproblematiek

   • ...

  Massage


  • sportmassage

  • ontspanningsmassage

  • zwangerschapsmassage

  • rug/nek/schouder massage  Chineese geneeskunde  • Cupping 
  • Tuina (chineese massage en manipulatie)
  • Ooracupuntuur

  Rots en water


  Dit is een erkend en wetenschappelijk onderbouwde psychofysieke training voor jongens en meisjes.
  Kinderen komen hierdoor tot meer zelfbesef, ontwikkelen zelfvertrouwen en leren zich in een groep te bewegen.
  Door samen te leren spelen met eerlijke, respectvolle regels wordt de basis gelegd om met andere mensen te kunnen werken en leven.
  Sociale vaardigheden staan hier voorop.
  Respect voor jezelf en anderen vormen de rode draad binnen dit programma.  Huiswerkbegeleiding en bijles  • Ondersteunen van zorgvragen en noden op schoolniveau:
   • Ondersteuning bij het maken van huiswerk
   • Begeleiding bij het leren van lessen
   • Inoefening van de leerstof gezien in de klas

  Life coaching  Begeleiding en ondersteuning voor volwassenen:

  • Eigenwaarde
  • Zelfvertrouwen
  • Balans zorg-werk en privé
  • Perfectionisme
  • Please gedrag
  • Ziekte begeleiding
  • Zelfzorg
  • Klankbord
  • Verliesverwerking-rouwverweving

  .  Loopbaanbegeleiding  Loopbaanbegeleidingstraject op maat:

  • Stress en spanningsklachten
  • Burnout
  • Balans werk-privé en zorg
  • Conflicthantering
  • Timemanagement
  • Assertiviteit-weerbaarheid
  • Carrièreswitch
  • In loondienst blijven of eigen zaak een droom
  • ….
  unsplash